O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSM/17/07

Na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego zatrudniona została z dniem 20.02.2017 r.   

Uzasadnienie:

Pani  wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 21 lutego 2017 r.