O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSM/17/03

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSM/17/03

Na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego zatrudniona  została  z dniem  01.02.2017 r. Pani Danuta Kosecka z Rumi.     

Uzasadnienie:

Pani Danuta Kosecka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 lutego 2017 r.