O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/17/34

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WKO/17/34

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Kontroli.  

Uzasadnienie: W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.