O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/17/05

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WKO/17/05

Na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Kontroli  zatrudniona  została z dniem  14.03.2017 r.    

Uzasadnienie:

wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.  

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2017 r.