O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/17/04

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WKO/17/04

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty albo Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Słupsku.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 31 marca 2017 r.