O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WI/17/43

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 października 2017 r