O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WI/17/28

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WI/17/28

Nie dokonano zatrudnienia na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki. Osoba wyłoniona w naborze zrezygnowała z zatrudnienia. Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WI/17/28 została zakończona.

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 27 lipca 2017 r.