O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WI/17/22

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WI/17/22

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 maja 2017 r.