O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/47

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WGL/17/47

Rekrutacja na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoba zainteresowana zrezygnowała z uczestnictwa w procedurze kwalifikacyjnej. Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WGL/17/47 została zakończona.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 listopada 2017r.