O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/25

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WGL/17/25

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami. 

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 maja 2017 r.