O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/17

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WGL/17/17

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko  Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami. 

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 kwietnia 2017 r.