O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/10

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WGL/17/10

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami.  

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 marca 2017 r