O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/09

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WGL/17/09

Na stanowisko  Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami  zatrudniona  została  z dniem 03.04.2017 r.

Uzasadnienie:

wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 kwietnia 2017 r.