O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/01

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WGL/17/01

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko  Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami.  

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2017 r.