O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WAG/17/29

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WAG/17/29

Na stanowisko Konserwatora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym zatrudniony został z dniem 26.07.2017 r.
Uzasadnienie: Pan  wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 27 lipca 2017 r.