O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WAG/17/06

Na stanowisko Konserwatora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym zatrudniony został z dniem 20.02.2017 r. 

Uzasadnienie:

Pan wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 21 lutego 2017 r.