O
oddziale

Wyniki rekrutacji - DS/17/27

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia DS/17/27

Rekrutacja na stanowisko referenta w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoba biorąca udział w naborze nie osiągnęła wymaganego progu punktowego. Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura DS/17/27 została zakończona.

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 24 lipca 2017 r.