O
oddziale

Wyniki rekrutacji - DS/17/12

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  DS/17/12

Na stanowisko Starszego referenta w Sekcji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Delegaturze w Słupsku zatrudniona została z dniem 02.06.2017 r.   Pani 

Uzasadnienie:    

Pani  wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2017 r.