O
oddziale

Wyniki rekrutacji - BHP/17/30

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  BHP/17/30

Decyzją Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na stanowisko Specjalisty BHP zatrudniony został z dniem 07.07.2017 r.   Pan 

Uzasadnienie:

Pan  posiada wymagane wykształcenie. Podczas postępowania rekrutacyjnego wykazał się dobrą znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca 2017 r.