O
oddziale

Wyniki rekrutacji - BHP/17/21

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr BHP/17/21

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko  Starszego Inspektora do spraw BHP.   

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 maja 2017 r.