O
oddziale

Lista kandydatów - WWM/17/24

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WWM/17/24

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej:        

  1.  
  2.  

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 9 maj 2017 r.