O
oddziale

Lista kandydatów - WWM/17/16

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WWM/17/16

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko    Referenta  w Wydziale Współpracy Międzynarodowej:       

  1.  
  2.  

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 6 kwietnia 2017 r.