O
oddziale

Lista kandydatów - WSS/17/33

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/17/33

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców:        

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.