O
oddziale

Lista kandydatów - WSOZ/17/14

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/17/14

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko    Młodszego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej:      

  1.  

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 30 marca 2017 r.