O
oddziale

Lista kandydatów - WSOZ/17/08

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/17/08

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej:     

  1.  
  2.  
  3.  

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 lutego 2017 r.