O
oddziale

Lista kandydatów - WSM/17/03

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSM/17/03

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko    Starszego Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego:     

  1. Kosecka Danuta – Rumia
  2. Michałowski Marek – Gdynia
  3. Ratajczak Anna – Gdańsk

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  OW NFZ

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.