O
oddziale

Lista kandydatów - WK/17/31

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WK/17/31

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Księgowości:      

  1. Ciskowska Hanna  – Gdynia
  2. Poździk Katarzyna - Gdynia
  3. Sirko-Tarasewicz Małgorzata – Gdańsk

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2017 r.