O
oddziale

Lista kandydatów - WI/17/28

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WI/17/28

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki:       

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lipca 2017 r.