O
oddziale

Lista kandydatów - WGL/17/26

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/17/26

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami:

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 czerwca 2017 r.