O
oddziale

Lista kandydatów - WGL/17/09

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/17/09

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko    Specjalisty  w Wydziale Gospodarki lekami:     

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 22 lutego 2017 r.