O
oddziale

Lista kandydatów - WAG/17/29

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WAG/17/29

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Konserwatora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym:         

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 11 lipca 2017 r.