O
oddziale

Lista kandydatów - DS/17/27

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/17/27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku:        

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2017 r.