O
oddziale

Lista kandydatów - DS/17/23

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/17/23

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku:        

  1.  
  2.  

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 10 maj 2017 r.