O
oddziale

Lista kandydatów - DS/17/12

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/17/12

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego referenta  w Sekcji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Delegaturze w Słupsku:       

  1.  
  2.  
  3.  

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 30 marca 2017 r.