O
oddziale

Lista kandydatów - BHP/17/30

Ogłoszenie o zatrudnieniu – BHP/17/30

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty BHP:

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 czerwca 2017 r.