O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WWM/16/40

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WWM/16/40

Na stanowisko Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej zatrudniona  została z dniem 09.01.2017r. Pani Justyna Sztorc-Królicka z Gdańska.  

Uzasadnienie: 

Pani Justyna Sztorc-Królicka uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: z up. Dyrektora, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ Małgorzata Grodziewicz

data publikacji: 10 stycznia 2017 r.