O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSS/16/35

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSS/16/35

 

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko   Starszego referenta  w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.  

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2016 r.