O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSS/16/24

Decyzja o wyniku naboru -  WSS/16/24

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Starszego Referenta  w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta - nie spełnia wymagań formalnych.

 

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 września 2016 r.