O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSS/16/16

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSS/16/16

Komisja rekrutacyjna postanowiła zakończyć procedurę naboru nie wyłaniając kandydata na stanowisko starszego referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców. Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WSS/16/16 została zakończona.

Podpsała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrekror Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 sierpnia 2016 r.