O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/46

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSOZ/16/46

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko  Referenta   w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Dyrektora Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2016 r.