O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/16/41

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSOZ/16/41

Na stanowisko  Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zatrudniona została z dniem 05.12.2016 r. Pani Michalina Maleszewska z Gołubia.

Uzasadnienie:

Pani Michalina Maleszewska wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 grudnia 2016 r.