O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSM/16/09

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSM/16/09

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko   Głównego Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego .

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.