O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WO/16/47

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WO/16/47

Na stanowisko  Starszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym zatrudniony został z dniem 02.01.2017 r.   Pan Radosław Łowiński z Gdańska.  

Uzasadnienie:

Pan Radosław Łowiński uzyskał pozytywną ocenę komisji rekrutacyjnej. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2017r.