O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/16/43

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WKO/16/43

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko  Specjalisty albo  Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli.  

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Dyrektora Małgorzata Grodziweicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.