O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/16/38

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WKO/16/38

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Głównego Specjalisty  w Wydziale Kontroli.

 Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 listopada 2016 r.