O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/16/29

Decyzja o wyniku naboru – dotyczy ogłoszenia WKO/16/29

Na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Kontroli zatrudniona została z dniem 19.10.2016 r. Pani Izabela Krause-Trawińska z Pępowa.

Uzasadnienie:

Pani Izabela Krause-Trawińska wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 października 2016 r.