O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/16/12

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WKO/16/12

Procedurę naboru na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Kontroli zakończono bez wyłonienia kandydata.    

                                                                                                             

Podpisała: Elżbieta Rucińska - Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2016 r.