O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WKO/16/07

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WKO/16/07

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko   Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Słupsku.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.