O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WK/16/05

Decyzja o wyniku naboru – dotyczy ogłoszenia WK/16/05

Na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Księgowości zatrudniona została z dniem 29.03.2016 r. Pani Małgorzata Antczak z Kowal.  

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Antczak uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej. Wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 marca 2016 r.