O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WI/16/37

Nie dokonano zatrudnienia na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.  Pan       nie stawił się do pracy w umówionym terminie. Procedura naboru WI/16/37 została zakończona.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.